Korektury

Korektury anglických i českých textů

  • bakalářských i magisterských prací včetně překladu klíčových slov, shrnutí, anotace a názvu

  • závěrečných prací

  • knih před tiskem

  • jakýchkoli textů, u kterých vám záleží na tom, aby byly bez gramatických i stylistických chyb 

Cena dle dohody, závisí na množství textu a chyb, dolní hranice je 30 Kč/NS.