Výuka

Nabízím individuální přístup se zohledněním specifik každého studenta, ať už jde o typ jeho paměti, účel použití jazyka, schopnost učit se či časové možnosti. Vždy se snažím najít optimální metody a pomůcky, které vytvářím "na míru". Často nejde jen o zvládnutí jazyka jako takového, ale i o překonání strachu z chyby, z mluvení a jiných inhibitorů.

Nabízím i doučování středoškolských studentů a starších dětí (10+), přípravu na maturitu, přijímací zkoušky na VŠ, certifikáty a státní zkoušky.

Věnuji se soukromé výuce v mém domě. Upřednostňuji individuální výuku a dvojice, čas od času pořádám pro své studenty víkendové konverzační kurzy v malých skupinkách. Je možné se také dohodnout na skupinových kurzech, ovšem vzhledem k efektivitě takového přístupu preferuji maximálně 6 osob ve skupině.